A különböző generációk előnyt kovácsolhatnak a közös munkából

A munkahelyi generációs különbségek megvitatása, illetve annak helyén való kezelése soha nem volt még ennyire releváns, mint napjainkban. Manapság, ha egy vállalkozás igazán sikeres szeretne lenni, elengedhetetlen, hogy a kollégák között több generáció képviselőit is köszöntse. Az úgynevezett multigenerációs munkakörnyezet létrehozása elősegíti a versenyképességet – nem feltétlenül a konkurenciával, de a folyamatosan változó világ elvárásaival szemben.

Az egyes életszakaszokkal járó előnyök

Ha nagyon le szeretnénk egyszerűsíteni a témát, akkor úgy is fogalmazhatunk, hogy minden dinamikusan működő vállalatnak szüksége van olyan munkatársakra, akik a fiatalabb generáció képviselőiként nyitottak a technológiai innovációkra, akik az anyatejjel szívták magukba a modernitást, illetve olyan kollégákra, akik régimotoros lévén, a kisujjukban hordozzák a szakma minden csínját-bínját. A technikai újításokra való azonnali reagálás képessége és a múltban gyökerező szakmai tapasztalat megléte olyan ütős kombinációt generál, ami hatalmas előnyt jelent a vállalkozás működtetése szempontjából.

Különböző látásmódok, vélemények keresztmetszete

Abban az esetben, ha az adott cég megfelelő módon reagál a generációs különbségekre, illetve helyén kezeli ezt az egyébként érzékeny témakört, olyan előnyt kovácsolhat a különböző képességekkel, élettapasztalattal és látásmóddal megfűszerezett közös munkából, ami elképesztő eredményekhez és hatékonysághoz vezet. Persze ez a szituáció komoly kihívások elé állítja a résztvevőket. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a kifinomult technikák és világos, félreértésektől mentes kommunikáció nélkül a gyümölcsöző kooperáció könnyen meghiúsulhat.

Kommunikáció fejlesztése, avagy a konfliktus nem feltétlenül az ördögtől való rossz

A vezetéstudomány mai modern álláspontja szerint, konfliktusokra szükség van cégen belül. Első gondolatra talán furcsának tűnhet ez az állítás. Viszont, ha górcső alá vesszük a konfliktust, mint az építő jellegű kritika mozgatórugóját, már más színben látjuk a helyzetet. A sikeres együttműködés záloga a konfliktus megfelelő kezelése. Mert mi is tulajdonképpen a konfliktus? Két vagy annál több egyén, csoport egymással való összekülönbözése egy adott témában. Ha ez a véleménykülönbözés helyén van kezelve, az egyének vagy a csoport tagjai tanulnak egymástól. Tanulás nélkül pedig nincs fejlődés.

Generációs különbségek – miből erednek egyáltalán a konfliktusok?

A tapasztalat azt mutatja, a generációs különbségek közötti konfliktusokat az értékrendbeli eltérések okozzák. Az értékrendbeli különbségek pedig onnan erednek, hogy az egyének, a generáció tagjai más-más kulturális közegben, más „rendszerben” születtek és nevelkedtek, más tényezők hatottak a véleményük, a világlátásuk kialakulására. Abban az esetben, ha a munkahelyen belül a különböző korosztályok képviselői nyitottak az eltérő társadalmi hátterek megismerésére, az egymás iránti tisztelet és elfogadás kialakulására sem kell sokat várni.

Boomerek, milleniálok, X és Z generáció – miként igazodjunk el közöttük?

Az internetes meme-oldalakon újabban sokat lehet találkozni a boomerekkel, a kávéimádó milleniálokkal, a technika megszállottjainak kikiáltott Z-generáció képviselőivel foglalkozó posztokkal. Míg a humor oltárán áldozva, e posztok többsége hajlamos a túlzásra, némi igazság van az egyes generációk jellemzésében. Ezt a fejlődni kívánó cégvezetők okosan ki is használhatják. A boomer generáció képviselői (az 1945-65 között születettek) például lehet, hogy nehezen kezelik a technikai kihívásokat, viszont végtelenül lojálisak és komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az X generációsok (1965-1980) a független véleményükkel pezsdítik a vállalkozás működését. A milleniálok (1981-1995) talán nehezen viselik az elköteleződést, viszont a folyamatos fejlődés hívei, emellett pedig elképesztően energikusak. A Z generáció képviselői pedig, vagyis az 1996-2010 között születettek, a technika szeretetét a vérükben hordozzák.

Generációs különbségek: érdemes tanulni egymástól

40 évvel ezelőtt, a munkavállóknak teljesen más kihívásokkal kellett szembenézniük, mint a mai kenyérkeresőknek. Érdemes ezeket a múltbéli-jelenbéli életszituációkat megosztani egymással, hiszen így olyan értékes információkra, tudásra tehetünk szert, amelyeket bizony még a könyvekből sem lehet elsajátítani.

Sztereotipiától mentes miliő

Persze a valóságban nem ajánlatos és nem is szükséges általánosítani, illetve a születésük alapján kategorikusan beskatulyázni az embereket. A generációs különbségek áthidalását leginkább úgy érhetjük el cégen belül, ha mindenkinek megadjuk az esélyt az önmaga személyiségének a kinyilvánítására és megadjuk a másiknak a megérdemelt tiszteletet. A kooperatív munka megkönnyítése érdekében, érdemes közös programokat is szervezni. Ezek lehetnek időszakosan megszervezett csapatépítő események is.

Mindennek az alapja a nyitott, előítéletektől mentes kommunikáció. Ez természetesen az online kommunikáció keretén belül is megvalósulhat. Egy közösen használt platform, különösen a mai „home-office” munkahelyi környezetben ideális színtere lehet a beszélgetéseknek.