Az értelmes munka kiteljesítheti az életünket

A munkahelyi elkötelezettség hallatán többen arra gondolhatnak, íme, ismét egy roppant hangzatos eszme, aminek a valóságban nem túl nagy a gyakorlati haszna. Nos, a tapasztalat azt mutatja, ennél nagyobbat nem is tévedhetünk. Az ugyanis, ha elkötelezettek vagyunk a munka iránt, amint végzünk, nemcsak a produktivitásunkat növeli, de a személyünket is értékesebb színben tünteti fel – a közvetlen környezetünk és saját magunk előtt is.

Mit jelent elkötelezettnek lenni?

Mielőtt rátérünk arra, hogyan profitáhatunk az elkötelezettségből, fogalmazzuk meg néhány szóban, mit is jelent egészen pontosan a kijelentés. Az elköteleződés alatt tulajdonképpen egy általunk tett fogadalmat értünk. Bizonyos értelemben egy olyan ígéret, ami szorosan fűződik valamilyen jövőbeli eseményhez, például egy munkahelyi feladat végrehajtásához. Munkavállalóként tisztában vagyunk az adott feladat határidejével, az azzal kapcsolatos kritériumokkal – a szükséges információk birtokában és a felelősségünk tudatában pedig „ígéretet” teszünk a feladat elvégzésére vonatkozóan. Az elkötelezettség tulajdonképpen hozzásegít minket a céljaink eléréséhez.

Elkötelezettnek lenni egy eszme iránt?

Az elköteleződés jelentése színes spektrumon mozog, még abban az esetben is, ha csupán a munkahelyi szemszögből vesszük górcső alá a jelenséget. A szóban forgó fenomén tulajdonképpen a kitartást, a lojalitást is szimbolizálhatja. Elkötelezettek lehetünk például nemcsak egy adott feladat irányában, de a munkahelyünk által hirdetett eszmeiség felé is. Arról a beosztottról, aki híresen elkötelezett a munkahelye iránt, joggal jelenthetjük ki, hogy hűséges és produktív a munkájában, hiszen szívvel-lélekkel követi azt az ideát, ami az egész vállalat mozgatórugója.

Az elkötelezettség javíthatja a problémamegoldó képességünket

Abban az esetben, ha valamivel kapcsolatban igazán eltökéltek vagyunk, minden követ megmozgatunk, hogy keresztülvihessük az akaratunkat, ily módon csiszolva a problémamegoldó képességünket. Lehetséges-e az elkötelezettség önmegvalósítás nélkül? Gyerekként mindannyian olyan jövőbeli munkáról álmodoztunk, ami egyszerre érdekes, hasznos és mindemellett milliókat is hoz a konyhára. Nos, az évek múlásával a legtöbben elengedik ezt az egyébként ideális jövőkép iránti vágyukat és „beérik” azzal, ha a munka, amit végeznek, jól fizet. A tendencia szerint, sokan a karrier felépítésének oltárán hajlandók feláldozni az önmegvalósítással kapcsolatos álmaikat.

Hogyan kapcsolódik az önmegvalósítás az imént taglalt elkötelezettség témájához?

Sokkal szorosabban, mint azt elsőre gondolnánk. Nehéz ugyanis úgy elköteleződni valami iránt, ha nem érezzük jól magunkat az aktuális szituációban – a bőrünkben-, ehhez pedig igenis szükséges az, hogy az önmegvalósítás rögös, ám annál gyümölcsözőbb eredményekkel kecsegtető útjára lépjünk.

Az önmegvalósítás is egyfajta ígéret – amit saját magunknak teszünk

Az önmegvalósításról azért is nagyon nehéz konkrétumokban beszélni, mert maga a fogalom más-más jelentéstartalommal bír a különböző egyének olvasatában. Akadnak olyan személyek, akik a szóban forgó folyamatot az alkotásba vetett öröm formájában élik meg. Például megvalósítják önmagukat azáltal, hogy a saját személyüket belevetítik abba, ami a kezeik alatt épp alakot készül ölteni. Sokaknak az önmegvalósítás az egyedi ötletük valóságos formába öntését takarja. Végül itt kap igazán teret az elkötelezettség és az önmegvalósítás kapcsolata, mivel olyan személyek is akadnak, akik akkor érzik igazán „megvalósítva” a saját személyüket, ha biztosak abban, hogy amit csinálnak, az értékes, hasznos. Olyan tevékenység, amiért érdemes elköteleződni. Az önmegvalósítás pedig tulajdonképpen a saját személyünkkel kapcsolatos cél elérése: kiteljesedés abban, amit végzünk.

Az elkötelezettséggel kapcsolatos legnagyobb tévhit

Vannak, akik az elkötelezettség alatt abszolút alárendeltséget értenek munkavállaló és munkaadó között. Nos, ez az álláspont finoman szólva is hibás. Nem abban az esetben vagyunk elkötelezettek, nem akkor végzünk értelmes munkát, ha túlórákba hajszoljuk magunkat és a szabadidőnkét, a családi programokat, a saját mentális egészségünket feláldozva hódolunk a munkahelyünk által hirdetett eszmék, elvárások oltárán. Az ilyen magatartással egyet érhetünk el, a gyors kiégést. Nagyon fontos észben tartanunk, hogy nem a munkaórák száma határozza meg a produktivitást és a kreatív munkavégzést.

Világos, közvetlen kommunikáció az alapja mindennek

A tapasztalat azt mutatja, az elkötelezettség fejleszthető, ám a folyamatokban nemcsak a munkavállalónak kell teljes vállszélességgel részt vennie, de a munkaadónak is. A munkaadói oldalról fontos érthetően, félreértésektől mentesen kommunikálni, hogy mit vár el a vezetőség a beosztottaktól, illetve számukra mit takar egészen pontosan az elkötelezettség fogalma. Szintén a munkáltató teendői közé tartozik az elkötelezettség kialakításához szükséges környezet biztosítása. Viszont az, hogy élünk-e az örömteli munkavégzés lehetőségével vagy nem, valóban csak rajtunk áll.