Dolgozóink megbecsülése a vállalati siker kulcsa

A humán erőforrás témaköre kifejezetten az a kategóriájú topik, amiről – különös tekintettel a területet övező komoly félreértésekre és tévhitekre- mindenképpen érdemes beszélni. A HR betűszó hallatán sokan tudni vélik, mi is rejtőzik maga a jelenség mögött. Mégis, a tapasztalat azt mutatja, ez a tudás gyakorlatilag a HR rövidítés eredetének ismeretében ki is merül, de azt, hogy mivel foglalkozik egészen konkrétan a szóban forgó terület szakembere, homály fedi. Öntsünk hát tiszta vizet a pohárba a HR fogalmával kapcsolatban!

Humán erőforrás menedzsment, avagy mivel is foglalkozik egészen pontosan a HR-es kolléga?

A humán erőforrás menedzsment (angolul Human Resource Management) végtelenül összetett, komplex témakör. Talán pontosan ezen komplexitás miatt nyerhetnek még mindig teret az azzal kapcsolatos hiedelmek. Persze a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az egyébként emberierőforrás-gazdálkodásnak is nevezett részleg folyamatosan átalakulóban van, nem stagnál, így nehéz megragadni a lényegét. Ennek tükrében pedig már érhető az egymásnak ellentmondó szemlélet, amivel ki-ki az adott cég HR-es kollégáját kezeli. Vannak, akik félelemmel vegyes tisztelettel tekintetnek rá, hiszen ő az a személy, aki az állásinterjúk során kimondja a végső szót a jelentkezőkkel kapcsolatban. Megint mások – kis túlzással ugyan- de a munkások „jótevőinek” gondolják a HR-es kollégákat, akik éjt nappallá téve azon dolgoznak, hogy cégen belül a lehető legeredményesebben érvényesülhessenek a beosztottak jogai. Nos, az igazság valahol a két állítás között van.

A rendszer egészét kell megértenünk

Ahhoz, hogy közelebb kerülhessünk a humán erőforrás lényegének megértéséhez, a vállalkozások működését kell közelebbről szemrevételeznünk. Profiltól, tevékenységi körtől függetlenül, minden sikeres vállalkozás olyan, mint egy nagy, összefüggő rendszer- mint egy finomra hangolt hangyaboly. Minden mindennel összefügg, a nagy körforgásban pedig mindenkinek megvan a maga helye. A produktivitáshoz nélkülözhetetlen az eredményes munkaerő, akiket viszont ösztönözni, motiválni kell – arról nem is beszélve, hogy a hatékonyság eléréséhez cégen belül minden pozícióra az adott munkakör elvárasainak leginkább megfelelő személyt kell megtalálni. A HR részleg fő feladata ezeken a területeken keresendőek: a kollégák motiválása az eredményesség érdekében, illetve a toborzási folyamatok tökéletesítése – szintén a hatékonyság jegyében.

Humán erőforrás – célkeresztben a balansz

Ahogy arra korábban utaltunk, vannak olyan személyek, akik a humán erőforrás menedzsmentre úgy tekintenek, mint a munkások jólétéért felelős részlegre. Van igazság e kijelentésben, de botorság volna a részünkről azt gondolni, hogy a HR menedzsment, mint egy céges tündérkeresztanya, a munkások jólétének, kellemes hangulatának elérését mindennél előbbre helyezi, kizárólag azért, mert ez egy követendő, szép eszme. Igen, a humán erőforrásnak fontos, hogy az adott vállalkozáson belül a dolgozók jól érezzék magukat, hogy motiváltak legyenek, megkapják azt a megbecsülést, amit megérdemelnek, illetve legyen lehetőségük fejlődni – de mindezt a cég, mint szervezet hatékonyságának érdekében. Persze, ha cégen belül toxikus a légkör, a vezetőség nem értékeli a beosztottakat, nyilván produktivitásról szó sem lehet. Nagyrészben a HR-es kolléga feladata az, hogy megtalálja a kellemes miliő megteremtésének lehetőségeit – megteremteni a törékeny egyensúlyt a dolgozói elégedettség és céges hatékonyság között.

Humánerőforrás gazdálkodás – a cég eredményes működtetésének mozgatórugója

A humánerőforrás gazdálkodás jegyében a HR szakembernek több komplex témakörben kell megkeresnie a kérdésekre az ideális válaszokat. Az adott cég kollégáinak létszámának meghatározása a sikeres működés jegyében, a munkások bérezésének körülményei, a munkakörök pontos behatárolása a humán erőforrás asztala. A HR szakembernek döntő szava van abban is, hogy az interjúk során melyik jelentkezőnek szavaz majd bizalmat a vezetőség. A kollégák továbbképzésének mikéntje is a HR szakember feladatkörébe tartozik.

HR képzés – milyen személyeknek érdemes jelentkezni?

Ezen a ponton már értjük, hogy a humán erőforrás részleg feladatköre roppant szerteágazó. Éppen ezért, ha ezt a szakmát választanánk, fontos kritikusan szemlélni saját magunkat, a képességeinket. Az ideális HR szakember úgy segíti sikerre a céget, hogy biztosítja az adott pozíciókban lévő személyek megfelelő képesítését, motiválja a kollégákat és eléri, hogy azok a vállalat fejlődését elsődleges céljukként kezeljék. Mindemellett segít megteremteni azt a légkört, ami bevonzza azokat a személyeket, akik előmozdítják a cég produktivitását, illetve hosszútávon fenntartják a munkavégzés minőségét. Nemcsak a cég rövid és hosszú távú céljainak teljes ismerete szükséges, de jó emberismerőnek is kell lennie annak, aki HR szakemberként szeretne elhelyezkedni a jövőben. Természetesen, abban az esetben, ha úgy érezzük, megvan bennünk a kellő pszichológiai, szociológiai és gazdasági tudás, bátran jelentkezzünk a szimpatikusnak vélt humán erőforrás képzések egyikére!